Villkor

Vi skyddar dina personuppgifter
Det är viktigt för oss på Joalin Bygg och bad AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, men även din köphistorik. 

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Personuppgifter kan för angivna ändamål ibland komma att lämnas ut till Joalin Bygg och Bad AB samarbetspartners. Ex. målare, elektriker och VVS. 

Rättigheter
Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. Det gör du genom att lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran till Joalin Bygg och Bad AB Informationen är kostnadsfri och innefattar följande: 

a) Vilka personuppgifter som behandlas. 
b) Varifrån dessa personuppgifter har hämtats. 
c) Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna. 
 d) Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 

Till ovan angivna adress kan du även begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift samt anmäla att du inte längre vill att Joalin Bygg och bad AB ska lagra personuppgifter om dig.

Sök